Straling

Elektromagnetische straling is de voortplanting door de ruimte van elektrische en magnetische oscillaties (trillingen). Licht is een vorm van elektromagnetische straling. Alle soorten elektromagnetische straling hebben in het vacuüm een snelheid gelijk aan de lichtsnelheid

Het begrip elektrosmog wordt gebruikt om de negatieve invloeden van elektromagnetische straling een naam te geven. Er wordt meestal een onderscheid gemaakt tussen hoogfrequente (HF, 3-30 MHz) straling zoals die uitgezonden wordt door radars, mobiele telefoons, zendmasten, microgolven, enzovoort en laagfrequente straling (LF, 30-300 kHz) die onder meer door hoogspanningsleidingen, computers en lampen wordt uitgezonden. Als verzamelnaam voor deze straling wordt de term “elektrosmog” gehanteerd om de eventueel aanwezige  schadelijke luchtvervuiling te benoemen.

Met elektroallergie of elektrosensitiviteit wordt een overgevoeligheid voor elektromagnetische straling bedoeld. Dit wordt ook wel EHS (Elektro Hyper Sensitiviteit) genoemd (Bron: Wikipedia).