kinderen en straling

Kids en straling

Meer nog dan volwassenen zijn kinderen actief met draadloze communicatie. Ze groeien op met mobiele telefoons, tablets, laptops en spelconsoles, zoals Play Station en Xbox. Ze vullen een groot deel van de dag met facebooken, twitteren, gamen of whatsappen en niet zelden gaat het mobieltje ook nog mee naar bed om de laatste ‘nieuwtjes’ met vrienden en vriendinnen uit te wisselen. Om daarna tijdens het slapen onder het hoofdkussen te verdwijnen. Dus áls dit soort straling invloed heeft op ons lichaam en welzijn vormen kinderen een extra kwetsbare groep, want ze hebben doorgaans ook nog eens een lagere weerstand dan volwassenen.

Niet voor niets stelt de Raad van Europa (RvE) in een rapport uit 2011 dat kinderen door elektromagnetische golven uit wifi en mobiele telefoons mogelijk worden blootgesteld aan gezondheidsrisico’s, ook wanneer het gaat om stralingsniveaus die onder de huidige veiligheidslimieten liggen. Uitgaand van het principe dat we eventuele, nog niet begrepen risico’s beter kunnen vermijden, pleit de RvE voor een zeer voorzichtige omgang met elektromagnetische straling, vooral op scholen. In België is de verkoop van mobieltjes aan kinderen zelfs verboden, een voorzorgsmaatregel om kinderen te beschermen tegen de straling die mobieltjes veroorzaken. Deze wet is in België inmiddels in het Staatsblad gepubliceerd. Frankrijk op haar beurt heeft in januari een wet aangenomen waardoor wifi verboden wordt op kinderdagverblijven (tot 2 jaar). Ook mag er geen reclame worden gemaakt voor tablets voor kinderen onder de 14 jaar op straffe van een boete van 75.000 euro.