gezondheid en straling

 

Veel nuchtere Hollanders zullen verbaasd hun wenkbrauwen fronsen als je ze serieus de vraag stelt of je ziek kunt worden van straling. En wellicht, na enig aarzelen, antwoorden met: “Tja, misschien als je onder een hoogspanningskabel woont…” Toch zijn er vele duizenden mensen in Nederland die uit eigen ervaring zullen beamen dat je wel degelijk ziek kunt worden van straling. Of, anders gezegd, die gezondheidsklachten hebben die ze in verband brengen met de aanwezigheid en/of het gebruik van draadloze DECT telefoons, zendmasten, computers, TL-verlichting, WIFI, huishoudelijke apparaten enzovoorts.

De meest voorkomende gezondheidsklachten variëren van jeuk, duizeligheid en hoofdpijn tot huiduitslag, buikpijn, (chronische)vermoeidheid en slapeloosheid. Sceptici gaan er vanuit dat inbeelding een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van deze klachten en spreken over een nocebo-effect, wat het omgekeerde is van het placebo-effect en dus klachten veroorzaakt in plaats van geneest.

 

Straling is geen inbeelding

Dit is zo’n beetje het beeld dat de laatste jaren aan het ontstaan is: wetenschappers die over elkaar heen rollen met ‘welles’ en ‘nietes’. Waarbij één ding als een paal boven staat: het bestaan van elektromagnetische straling is beslist geen inbeelding. Zonder deze straling zouden onze draadloos aangestuurde apparaten simpelweg niet werken. En ook niet-draadloos functionerende elektrische apparaten kunnen een elektromagnetisch veld verspreiden, zoals pc’s, wekkers, TL-buizen en dergelijke. Alleen zijn we ons daar bij draadloos aangestuurde apparaten meer van bewust, omdat de straling hierbij dwars door muren en ramen gaat en dan is het niet zo moeilijk voor te stellen dat deze dus ook door jouw lichaam gaat.

De hamvraag blijft: kun je daar ziek van worden? Onderzoek geeft daar geen eenduidig antwoord op. Sterker: veel onderzoeken spreken elkaar tegen. Toch is er wel een lijn te ontdekken, namelijk dat overheden en andere instanties steeds vaker zelf onderzoek naar straling initiëren of hierin deelnemen. Terwijl het officiële verhaal is dat we ons absoluut geen zorgen hoeven te maken en rustig kunnen gaan slapen, wordt achter de schermen koortsachtig gezocht naar bewijslast die schadelijke effecten uitsluit dan wel aantoont. Want de hoeveelheid straling neemt hand over hand toe, evenals het aantal mensen dat gezondheidsklachten meldt in relatie tot straling. En dat is voor de instanties die waken over onze gezondheid blijkbaar toch reden voor zorg.

Gezondheidsklachten

Voor de volledigheid hierbij de meeste, mogelijk stralingsgerelateerde gezondheidsklachten op een rij (in willekeurige volgorde):

 • Chronische vermoeidheid
 • Stress
 • Jeuk
 • Hoofdpijn
 • Oorsuizen
 • Buikpijn
 • Huiduitslag
 • Concentratieproblemen
 • Lusteloosheid
 • Hyperactiviteit (ADHD)
 • Psychische problemen
 • Duizeligheid, misselijkheid
 • Algemene onbehaaglijkheid