E.E.N.® therapie

eenmariet 2

De betekenis van het woord eclectisch is “uit alle systemen het beste halen en er tevens de Eenheid in zien”. Dit kun je toepassen binnen de geneeskunde en behandelwijzen. In de wereld zijn er drie geneeskundige systemen: De Oosterse geneeskunde, de traditionele Chinese geneeskunde en de Westerse reguliere geneeskunde en natuurgeneeskunde. Binnen de beroepsopleiding tot E.E.N.® therapeut komen verschillende segmenten aan bod.

De E.E.N.® therapie is een holistische geneeswijze, die zich richt op het in balans brengen van lichaam, geest en bewustzijn van de cliënt. De E.E.N.® therapeut werkt vanuit de energie en de stof en geeft een symptomatische -op menselijke maat gesneden- behandeling, terwijl de oorzaak wordt gezocht op het niveau van bewustzijn, het energetisch en fysieke lichaam. Er wordt gewerkt vanuit het chakrasysteem. Wanneer er een verstoring is in het lichaam kan men deze ook terugvinden op chakra-niveau.

De E.E.N.® therapie is energetisch van aard en werkt vanuit het meridiaansysteem om blokkades op energetisch/emotioneel/fysiek niveau in het energiesysteem en lichaam op te sporen en de energie te herstellen. Met de begrippen yin en yang worden verstoringen in de dynamiek en de balans uitgedrukt (yin is te weinig en yang is teveel energie). De behandeling is een causaal gerichte therapie. De diagnose wordt gesteld via kinesiologie, polsdiagnostiek, radiësthesie en psychonomie en een uitgebreide anamnese.

Binnen de E.E.N® therapie wordt er gebruik gemaakt van diverse ondersteunende therapieën. De therapie bestaat verder uit het behandelen van voedingsintoleranties, drainageproblemen, fysieke verstoringen en toxinebelasting. Verder wordt er gewerkt met thema-therapie, de kracht van vergeving, regressieen reïncarnatietherapie, psychotherapie, de Ankh en klankschalen, ademhalingstechnieken, endocrinologie, reflexzonetherapie en numerologie en ziektepreventie.

De E.E.N.® therapie is geschikt voor alle leeftijdsgroepen, zowel kinderen als volwassenen hebben baat bij de behandeling omdat deze harmoniserend en vitaliserend werkt met als doel totaalbalans. Indien nodig zal er bij lichamelijke symptomen, ziekten en psychische stoornissen of als blijkt dat dit voor het welzijn van de cliënt beter is, worden doorverwezen naar de reguliere hulpverlening.

Afhankelijk van de aard en klachten van de cliënt zijn er gemiddeld 4 handelingen nodig. Daarbij is de tijd tussen twee consulten afhankelijk van de klacht. Bij voedingsintoleranties en drainageproblemen is dit 6 weken. Verder is de duur van de behandeling ook afhankelijk van de constitutie van de cliënt bij aanvang van de behandeling.