Gewoon open

Rekening houdend met alle RIVM richtlijnen en adviezen (gesteund door onze beroepsvereniging) mogen én zijn we gewoon geopend voor onze therapieën.