Familie opstellingen

Op zaterdag 20 januari 2018 organiseert Praktijk Nieuwe Tijd een bijzondere dag over Familie opstellingen waarbij u zelf kunt deelnemen in de opstelling. De bij de beroepsvereniging erkende therapeut Hub Souren zal deze dag gaan begeleiden.

Introductie:
Familieopstellingen maken de oorzaak van verstoorde relaties zichtbaar en geven je inzicht bij het onderzoeken van een thema.
Jouw familie van herkomst is het eerste en tevens meest belangrijke systeem waarvan jij deel uitmaakt en heeft daardoor grote invloed op jouw verdere leven.
Familieopstellingen zijn een zeer krachtig middel om bijvoorbeeld erachter te komen wat de onderliggende oorzaak van conflicten in families zijn. Vaak heb je met een of meerdere familieleden een slechte band en zorgt dat voor veel spanningen en verdriet. Door middel van een opstelling kan de oorzaak achterhaalt worden en door ‘interventies’ aan een oplossing gewerkt.

Maar ook thema’s als angst en negatieve gedachten over jezelf, zoals “ik doe het nooit goed genoeg” kunnen worden opgesteld zodat je meer inzicht krijgt in jouw eigen functioneren.

Een ander gebied waarbij dit systemisch werk zeer effectief werkt is bij het maken van keuzes. Hierbij onderzoek je ‘het een’ maar ook ‘het ander’. Kijk je ernaar of jouw keuze ook ‘allebei’ zou kunnen zijn, of ‘geen van beiden’.Door je keuzes op te stellen kun je zelf als representant ondergaan wat de verschillende opties voor jou zouden kunnen betekenen.

Hoe werkt een familieopstelling?
Familieopstellingen maken zichtbaar wat er op relationeel gebied bij mensen speelt. De representanten verwoorden de gevoelens van degene waarvoor zij ‘opgesteld’ worden zonder de persoon waarvoor zij staan te kennen. Sinds de ontdekking van het morfogenetische veld in de kwantumfysica kan de werking ook wetenschappelijk aangetoond worden. In dit voor ons onzichtbare energieveld schijnt een soort emotionele databank te zitten die voor iedereen toegankelijk is. Als therapeutisch middel boekt deze methode al sinds vijftig jaar overtuigende resultaten.
Systemisch werken en familieopstellingen zijn zeer effectieve methodes om meer inzicht in complexe vraagstukken te verkrijgen, door interventies voor te nemen kunnen ‘helende processen’ in gang worden gezet. (tekst en foto : Anne Pauen)

2016-04-08 18.26.531

Locatie: Zaal Nieuwe Tijd, Leerlooierstraat 10F Etten-Leur
Aanvang: 10 uur tot circa 18 uur
Kosten: E50,- (incl. bio koffie & thee, excl. lunch)
Aanmelden: info@praktijknieuwetijd.nl

Meer informatie op:
www.hypnotherapie-hubsouren.nl